GBN - start implementatie HB Bouwtoelevering

7 maart 2017

Utrecht, 7 maart 2017

Bij GBN uit Utrecht werd met een kick off sessie de officiële aftrap gegeven voor de implementatie van HB Bouwtoelevering. Voor de zomer zal de implementatie gereed zijn.

Natuurlijk mocht voor deze gelegenheid een taart ook niet ontbreken....

 

GBN staat voor……meer willen, meer kunnen, meer doen

Waar in Nederland kunt u nog zó bouwen? Onbebouwde terreinen en schone grond zijn schaars. Sloop en bodemsanering zijn kostbaar. Net als de steeds schaarser wordende grond- en bouwstoffen die nodig zijn voor het werk. Hoe kunt u bouwprojecten dan toch economisch, maatschappelijk en milieuverantwoord realiseren?