Exsion 10 Release notes

27 september 2017

1-mei-2016 (initiële versie):

- QueryTable Refresh (indien de naam begint met "Exsion").
- Nieuwe functie EXSION_SAMENVOEGEN.
- Help aangepast.
- Filter op alleen een ClosingDate kunnen zetten.
- Expressie kunnen toevoegen in de dynamische download.
- Controle op schrijfrechten in de functie "Functiebibliotheek".
- Heractiveren 30 dagen voordat de activatiedatum van de licentie verlopen is.
- 1x vragen om het wachtwoord voor het opheffen van de tabbladbeveiliging.
- Versie/release notes opgenomen voor V10.

12-mei-2016:

- Fout opgelost bij Expressies op een download over meerdere connecties.

21-jun-2016:

- Fout opgelost met aanmaken "Tabel 2000000007 Datum" (er werden geen
  weekrecords aangemaakt).
- Connectiescherm was te smal in Excel 2016/Windows 10.
- Ondersteuning van Exsion_nav-functies (ook als regel en als download
  Expressie).

8-jul-2016:

- "OK"-knop altijd zichtbaar in infoscherm.
- Optimalisatie van "SumIndexFields" in download expressie.
- Join op Table15/Field1 altijd berekenen op de samentelling.
- In de download -1 en verbergen werkt nu ook.
- EXSION_SAMENVOEGEN in verschillende talen vertaald.
- In download expressie de Excel-functie "DEEL" vertaald naar T-SQL-functie  
  "SUBSTRING".  
- Formulefouten in de download expressie afvangen.
- Ultimodatum-teken tonen in infoscherm.
- Kleuren van download en functiedefinitie veranderd.
- Ondersteuning BLOB/Compress=No/SubType=Memo

12-jul-2016:

- Na wijzigen kleuren van de download werd de datum/tijd in de downloaddefinitie  
  niet meer bijgewerkt. 
- Help gebaseerd op Excel 2016 en Dynamics NAV 2016.

19-jul-2016:

- Asynchrone wachttijd van 100 milliseconden stapsgewijs opgebouwd (van 0 t/m  
  100 in stappen van 5 milliseconden). 
- CursorLocation op UseClient gezet.
- Datum/tijd van gegevens vernieuwen bijwerken in een downloaddefinitie van een
  beveiligd werkblad.  
- Vernieuwde "Databasestructuur" (IE9+ / .NET Framework 3.5).

26-jul-2016:

- Optie NOLDAP (Exsion.ini) is komen te vervallen.
- Optie WINGRP (Exsion.ini) toegevoegd (autorisatie binnen NAV via Windows
  Domain Groepen).
- Cache Windows Domain Groepen.
- Opslaan/Openen van EDD-bestanden weer mogelijk gemaakt + help bijgewerkt.
- Rijen en kolommen bij een downloaddefinitie aanpassen.
- Alle routinenamen in modules laten beginnen met 'Exsion_'.
- Opmerking toegevoegd in de Methode-kolom bij een Dynamische Download.
- Melding "Dit is een beveiligd blad." bij een Dynamische download.
- "Details weergeven" op basis van een EDD (in de dbf- of Addin-directory).

28-jul-2016:

- Wachtwoord versleuteld opslaan.
- Maximaal 1 wachtwoord per Excel-bestand opslaan.
- Log in de Taakplanner uitgebreid met MENU_DATA/MENU_VALUES + Tijd.
- Open wachtwoord opgenomen in de Taakplanner (*.txt).
- EXSION_SAMENVOEGEN uitgesloten voor "Details Weergeven".
- Metadata-directory en taal opgenomen in infoscherm.
- Databasestructuur menu vastgezet.
- Flits (cementbouw) functies in Expressies opgenomen + details weergeven in
  Excel.
- Nieuwe versie van TeamViewer.exe
- Nieuwe versie van Inno Setup 5.5.9 (a).

2-aug-2016:

- Inno Setup: instellingen veranderd (UsePreviousAppDir=no,  
  DisableWelcomePage=no, DirExistsWarning=no). 
- Download definitie bereik aangepast (nu ook bij het aanmaken van een nieuwe
  download). 
- Copy/Paste Download Definitie.

3-aug-2016:

- Ondersteuning van download expressie optievelden (naam).
- Download Definitie bereik aangepast.

31-aug-2016:

- Feedback Flitsfuncties uitgebreid met [].
- Zoeken mogelijk gemaakt op Tabel-/veldnaam in de database structuur.
- Titel van de databasestructuur aangepast (incl SQL Connectie).
- Ultimodatum filter "<>U&01-07-2015..31-07-2015" werkt niet in download (deze
  werkte wel "01-07-2015..31-07-2015&<>U").    
- Controle of de download definitie naam ook lokaal bestaat (op bladniveau, indien
  er een nieuwe download wordt gemaakt). 
- Download definitie/uitvoer op een tabblad met een komma ging niet goed.
- Divide by zero error encountered.
- Bereik van de data na "Start draaitabelwizard voor deze download" veranderd
  (als aan de downloaduitvoer aangesloten regels zijn toegevoegd). 
- Setup: keuze Excel 2007+ of lager.
- Inno Setup: instellingen veranderd (UsePreviousAppDir is vervallen,
  DirExistsWarning is vervallen, Compression=lzma2/max veranderd en  
  DisableWelcomePage=no toegevoegd).   

20-sep-2016:

- UTF8 Encoding voor databasestructuur.
- ExsionDatabasestructuur.exe hernoemd naar Databasestructuur.exe.
- In de setup de opties voor BODYHTML, USERNAME, PASSWORD en  
  DEFAULTCREDENTIALS in de [SMTP]-sectie opgenomen in Exsion.ini
- Titel "Exsion" toegevoegd aan melding "Taak uitvoeren?".
- Als PivotTable.RefreshTable niet lukt, dan PivotTable.PivotCache.Refresh
  proberen.
- Exsion_range_to_array gaat niet goed met een naambereik op een ander
  tabblad.
- .NET Framework 4.0 (Databasestructuur / Smtp / Setup).
- Exsion_dbc opgenomen in feedback
- Exsion-logging werkte niet bij rapporten met alleen functies.
- CleanVBAProject toegepast.

27-sep-2016:

- Tekst onder Info->Support aangepast (Exsion Reporting->Exsion en allen->alle).
- Exsion_beforerefresh en Exsion_onrefresh werden niet aangeroepen als de  
  bestandsnaam een "'"-teken bevatte.
- Exsion_datum aangepast m.b.t. weeknummers.

31-okt-2016:

- Fout opgelost: Cannot insert the value NULL into column 'ID' table
  'tempdb.dbo.#SIDAccountID'; column does not allow nulls. INSERT fails.
- SQLLOG/SQLLOGPATH in exsion.ini opgenomen waarin de directory kan
  worden opgegeven (i.p.v Excel opstarten met de SHIFT-toets ingedrukt).
- De databasenaam laten zien in het databasestructuurscherm.
- Bij een databasefout eerst de foutmelding tonen, daarna de database sluiten.
- Procedure Exsion_task_stop aangeroepen na afsluiten van de addin (i.v.m.
  wachtwoordvraag).
- Ondersteuning van NAV2016 (Datatype Media en MediaSet en SubType Json).
- De databasenaam laten zien in de lijst met connecties.

29-nov-2016:

- Setapprole aangeroepen na laden van tenant database.
- Exsion_dic opgenomen in feedback.
- Exsion_details opgenomen in feedback.
- Exsion_waarde opgenomen in feedback.

16-dec-2016:

- Fout opgelost bij het berekenen van een samentelling (foutmelding  
  Objectvariabele of blokvariabele With is niet ingesteld).
- Download expressie verbeterd met betrekking tot foutmelding "Divide by zero
  error encountered".
- Bij het maken van een connectie de foutmelding tonen als er een "collation
  conflict" optreedt.
- Nieuwe versie (12.0.72365.0) van TeamViewer.exe.
- Maximaal aantal functies in de functie bibliotheek vergroot van 512 naar 2048.

2-jan-2017:

- Controle of Exsion.xla(m) is gekopieerd naar de addin folder (onjuiste setup).

24-jan-2017:

- Ondersteuning van Jaar/Maand formule in de download expresssie.
- Blokkeren WEEKNUMMER in de download expressie.
- Help aangepast: "Gebruik van filters" i.v.m. "!" i.p.v. "|".
- Melding "Objectvariabele of blokvariabele With is niet ingesteld" bij een niet-
  geldige connectie opgelost.
- Melding "ERR: Database/Bedrijf." veranderd in "ERR: Database/Bedrijf [%1]."
- Aanmaken [#Integer] tabel versneld.
- Optimalisatie gebruik van VSIFT-views in de dynamische download.
- In het SQL-logbestand een record weggeschreven over het laden van metadata
  vanuit de TXT en FOB.
- Optie om totaling-velden op te slaan in cache (Gebruikersinstellingen staat
  standaard aan).
- Cache aan Exsion_ini_path toegevoegd.
- In het infoscherm Connectie directory opgenomen.
- Foute definiëring van namen met een vaste waarde met een "-teken opgelost.

10-mrt-2017:

- Methode "Periode" gaf verkeerde waardes terug vanuit de download.
- Laden metadata per database i.p.v. per connectie (groot verschil in geheugen  
  gebruik).
- Een connectie naar een database i.p.v. een connectie per connectie.
- Optimalisatie gebruik van VSIFT-views per database i.p.v. per connectie.
- Tekst aangepast van "Please close Excel and reopen open Excel" naar "Please
  close and reopen Excel".
- Het versienummer in het infoscherm wordt nu ook als datum getoond.

30-mrt-2017:

- Melding "Activatie mislukt" vertaald naar EN/DE/FR.
- Bij activeren licentie controle op proxy- of firewallfout.
- Menutekst "Rapporten automatisch versturen op vastgestelde tijden naar een
  printer of e-mailadres ontvanger." veranderd in "Rapporten automatisch  
  vernieuwen of versturen naar e-mailadres op vastgestelde tijden.".
- In de dynamische download sorteren en/of filter op verborgen velden toestaan.
- Ondersteuning van functieargumenten als tekenreeks bijv. een vaste datum in
  download expressie.  

7-apr-2017:

- Vertaling veranderd van "Cach" naar "Cache".
- Download expressie join op ! ging niet goed.
- In de dynamische download sorteren en/of filter op verborgen velden toestaan ging niet goed.

10-apr-2017:

- Taakplanner: Ondersteuning van [] in e-mailadres.
- Taakplanner: na uitvoeren van een taak de functie "Exsion_task_finish"
  aanroepen.

1-mei-2017:

- Exsion_reksal functie als expressie met join-dimensies gaf verkeerde waardes.
- Foutmelding expressie functies op "Table 1001 Projecttaak" en "Field 2
  Projecttaaknr." opgelost.  

3-mei-2017:

- Validatie van het e-mailadres aangepast in de taakplanner.

5-mei-2017:

- Functie "RegelOpmaak" aangepast i.v.m. screenupdating=true en activesheet.

14-jun-2017

- Nieuwe versie (12.0.77242.0) van TeamViewer.exe.
- URL In setup veranderd naar "https://exsion.nl/".
- Foutmelding "Built-in function 'SUSER_SNAME' in impersonation context is not
  supported in this version of SQL Server.' bij het inloggen op de database in Azure
  via Azure-database-login opgelost.

4-jul-2017:

- Foutmelding "CREATE TABLE permission denied in database." bij een download
  op tabel 2000000041.

11-sep-2017:

- Fout "Incorrect syntax near the keyword 'AS'" opgelost bij het gebruik van ]-teken  
  als veldnaam in download definitie. 
- Desktop Taakplanner ging fout bij "Week" als er een week was overgeslagen en  
  de weekdag van de laatste executiedatum datum niet correct was berekend.

19-sep-2017:

- Engelse vertaling "Licence" veranderd in "License".
- LOGOVERRIDE=0 of 1 opgenomen in de Exsion.ini (voor RBE, Windows Task
  Scheduler en de Taakplanner).