De Woningstichting kiest voor HB Vastgoed

1 december 2014

Natuurlijk heeft de Woningstichting de nodige uitdagingen om hun doelstellingen te verwezenlijken en derhalve hebben ze een zorgvuldige afweging gemaakt op basis van een strak geregisseerd selectietraject om daar het juiste “gereedschap” voor te kiezen. HB Vastgoed van HB Software paste het beste om meer grip en inzicht te verkrijgen in de uitgebreide projecten portefeuille voor nieuwbouw en onderhoud.

Met trots kunnen wij melden dat wij corporatie de Woningstichting kunnen verwelkomen in onze klantenkring. De Woningstichting is een moderne woningcorporatie in Wageningen en beheert naast 5.100 woningen ook nog 700 andere verhuureenheden in Wageningen.
Als maatschappelijk ondernemer biedt de Woningstichting kwalitatief goede huisvesting, draagt bij aan een leefbare woonomgeving in aansluiting op de woonwensen met vooral bijzondere aandacht voor mensen die minder goed in staat zijn zelf in hun huisvesting te voorzien. Dit doen ze op een transparante, maatschappelijke en financieel verantwoorde manier en met oog voor milieu en duurzaamheid.

HB Vastgoed ondersteunt al jarenlang diverse corporaties bij het ontwikkelen van nieuwbouw- en onderhoudsprojecten. Met heldere calculaties, uniforme rekenwijzen, transparante presentaties voor project en portefeuille krijgen bestuurders de juiste instrumenten om risico’s af te wegen en voortgangsbesluiten te nemen. Met de zekerheid van een solide administratie waarbinnen begrotingen en budgetten de opdracht verstrekkingen aansturen en factuurstromen geen verrassingen kennen.

Alle informatie in één centrale database die met moderne rapportagefunctionaliteit wordt ontsloten, dus volledig in control. Kortom, met volledige controle uitgebreide woonprojecten opzetten, bouwen, beheersen en verhuren zonder een cent te verliezen.

In de oplossing voor de Woningstichting zijn o.a. de volgende branchespecifieke functionaliteiten opgenomen: uitgebreide projectadministratie, prognose, opdrachten & verplichtingen met interfaces met andere applicaties zoals GO(Ortec), IBIS MAIN (Ibis) en de daarbij behorende vastgoed- en managementrapportages van Exsion Reporting.

HB Vastgoed zal bij de Woningstichting ingezet worden naast de reeds bestaande applicatie BIS (van NCCW).