Artikel Corporatiegids:'Wet- en regelgeving werken verstikkend voor corporaties bij veranderingsprojecten'

1 december 2015

'Wet- en regelgeving werken verstikkend voor corporaties bij veranderingsprojecten'

Corporaties worden de laatste jaren gedwongen steeds meer snelle veranderingsprojecten uit te voeren. Ze hebben hierbij te maken met verschillende uitdagingen, zoals verstikkende wet- en regelgeving vanuit de politiek, de noodzaak om kosten te besparen en de huidige vluchtelingencrisis. Dat stelt Alfred van Duren, directeur bij HB Software. Het bedrijf uit Gouda wil corporaties bij deze projecten helpen, door "steden te bouwen zonder een cent te verliezen".

Volgens Alfred ondervinden corporaties al bijna tien jaar druk van buitenaf. Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 moeten organisaties de kosten meer verantwoorden en voldoen aan nieuwe, strengere regels. "Maar de grootste verandering de afgelopen jaren is de grote toestroom aan vluchtelingen. Die zorgt voor een nieuw maatschappelijk probleem, eentje die zich geheel afspeelt in het veld van de corporaties."

Creativiteit
De politiek is volgens Alfred voor een groot deel verantwoordelijk voor de uitdagingen bij woningcorporaties: "De ondernemerslust van corporaties wordt sterk beperkt door alle wetten en regels. Willen ze een maatschappelijk probleem beantwoorden, dan moeten ze met creatieve oplossingen komen. Maar dat kan nu vaak niet."

"Corporaties zijn daarnaast een beetje huiverig voor veranderingen," gaat Alfred verder. "Logisch, de crisis en misstanden in de sector hebben hen onder druk gezet. Je zit niet in een lekkere positie om initiatief te nemen, hoewel dit wel heel belangrijk is. Kijk bijvoorbeeld naar de vluchtelingendiscussie. Je hoort mensen 'grenzen dicht' of 'grenzen open' schreeuwen, maar je ziet nooit corporaties of een vereniging als Aedes hierover in de media die zegt 'wij gaan het probleem oplossen'. De stem van corporaties wordt hier echt gemist."

Bijzondere projecten
Corporaties zouden volgens de directeur van HB Software daardoor gebaat zijn bij een afdeling Bijzondere Projecten voor veranderingsprojecten. "Een deel van de corporatie zou zich kunnen richten op dagelijkse processen, zoals het afhandelen van contracten en het innen van huur. Het andere deel kan zich focussen op de projectensfeer en het beantwoorden van maatschappelijke ontwikkelingen en problemen, zoals de vluchtelingencrisis daar één van is. Met zo’n speciale afdeling kan je hier beter op anticiperen."

"Ook andere problemen kunnen daardoor sneller worden opgelost, bijvoorbeeld zaken als buurtveiligheid. Dit is niet een directe taak van de corporatie, maar iets waar huurders het initiatief nemen en corporaties ondersteuning verlenen. Het verhoogt de leefkwaliteit van de mensen in de wijk."

Oog op realisme
Volgens Alfred is HB Software de aangewezen partij om corporaties bij zulke veranderingsprojecten te helpen. "Deze zijn altijd een combinatie van technische en communicatieve veranderingen, en vooral in de ICT zijn wij een betrouwbare partij waarbij ons oog gefocust blijft op realisme. Hiermee bedoel ik dat er veel trends en hypes zijn. Als je overal op inspringt verlies je focus én veel geld."

"Dat wil niet zeggen dat wij achterblijven, maar juist met een bepaald cynisme naar nieuwe ontwikkelingen kijken. Software moet problemen oplossen en een corporatie helpen. Daar moet het oog op gericht zijn. Op die manier worden corporaties continu voorzien van de nieuwste mogelijkheden."

Niet laten afschrikken
Het motto van HB Software bij deze projecten is 'steden bouwen zonder een cent te verliezen'. "Daarmee bedoelen wij natuurlijk niet letterlijk dat corporaties steden moeten gaan bouwen," legt Alfred uit. "Wij willen hiermee aangeven dat ze vrij moeten denken. Je hoort vaak over grote projecten van de overheid die mislukken en daardoor veel belastinggeld kosten. Daarmee verlies je het vertrouwen."

"Maar corporaties moeten zich juist niet afschrikken door grote ideeën niet uit te voeren. Want alleen op die manier kun je problemen écht oplossen, zoals de huidige vluchtelingencrisis. Wij kunnen vervolgens helpen door overzicht te brengen zodat de kosten niet uit de klauwen lopen."

Software als backbone van een project
HB Software stelt volgens Alfred corporaties namelijk beter in staat het financiële plaatje in kaart te brengen, waardoor de status van een project altijd duidelijk is. "Wij zijn de backbone hierbij. Elk project begint met een plan en planning, en daaruit vloeit een prognose voort waardoor financiële consequenties goed in beeld komen. Daarnaast wil je in projecten zien of je de prognose ook realiseert, er overheen gaat of achterblijft. Dit ondersteunt onze software. Daardoor weet de corporatie altijd de actuele status van een project én zijn ze kostenbewuster."

Bron: Johan van den Beld | CorporatieMedia - 1 december 2015 link